شش سبک مدیریتی برای رهبری کسب‌وکار

سبک رهبری

فهرست مطالب

رهبری که نتیجه می‌گیرد

اگر از گروه‌های کسب‌وکار بپرسید که رهبران اثر بخش چه کاری انجام می‌دهند؛ با پاسخ‌هایی مثل: رهبران استراتژی تعیین می‌کند. انگیزه ایجادمی‌کنند. ماموریت خلق می‌کنند. فرهنگ می‌سازند.

حال اگر از گروهی کارآزموده بپرسید رهبران چه کاری باید انجام دهند؟ پاسخ می‌دهند: تنها کار رهبر آن است که نتیجه بگیرد.

بسیاری از مدیران به اشتباه تصور می‌کنند که سبک رهبری بیشتر تابعی از شخصیت است. تا انتخاب استراتژیک آن‌ها به عرض این‌که سبکی را برگزینند. که خلق‌وخوی آن‌ها مطابقت داشته‌باشد. باید سوال کنند که کدام سبک به بهترین نحو به مقتضیات یک وضعیت ویژه پاسخ می‌دهند. تحقیقات نشان داده‌است که موفق‌ترین رهبران در به کار بستن مزیت‌های هوش هیجانی قوی هستنند: منظور خودآگاهی، خود انتظامی، انگیزه بخشی همدلی و مهارت اجتماعی است.

شش سبک اصلی رهبری وجود دارد که هر یک به شکلی متفاوت از هوش هیجانی استفاده می‌کنند. بهترین رهبران تنها به یک سبک رهبری مسلط نیستنند. آن‌ها در سبک‌های معتدد مهارت دارند و از این انعطاف‌پذیری برخوردارند. که در صورت اقتضای شرایط به سراغ سبک‌های مختلف بروند.

دوره ی 70 روزه ی پانیکار به شما کمک می‌کند؛ تا مهارت تیم‌سازی را به خوبی فرا بگیرید.

شش سبک رهبری کدام‌اند

 1. رهبران اجبارگرا: خواهان تبعیت فوری و بی‌چون‌وچرا هستنند.
 2. رهبران اقتداگرا: افراد را در جهت دستیابی به یک چشم‌انداز بسیج می‌کنند.
 3. رهبران پیوندگرا: پیوندهای عاطفی و هماهنگی ایجاد می‌کنند.
 4. رهبران دمکرات: از طریق تامین مشارکت اتفاق نظر به‌وجود می‌آورند.
 5. رهبران پیشتاز: از پیروان از پیروان انتظار سرآمدی و خودگردانی دارند.
 6. مربی‌گران: افراد را برای آینده پروش می‌دهند.

سبک رهبری

 

سبک اجبارگرا

رویکرد «کاری را که من می‌گویم انجام بده» ممکن است در وضعیت تغییر ناگهانی، وقوع یک بلای طبیعی یا هنگام کار با کارکنان مشکل آفرین بسیار اثربخش باشد، اما رهبری اجبارگرا در اغلب شرایط انعطاف‌پذیری را از سازمان می‌گیردو انگیزه‌ی کارکنان را کاهش می‌دهد.

سبک اقتداگرا

رهبر اقتداگرا از رویکرد «با من بیا» استفاده می‌کند: هدف کلی را اعلام می‌دارد. اما به افراد در انتخاب شیوه‌های دستیابی به آن آزادی می‌دهد. این سبک به‌ویژه هنگامی نتیجه بخش است که کسب‌و‌کار وضعیت نابه‌سامان و نامشخصی داشته‌باشد. هنگامی که رهبر با تیمی از کارشناسان کار می‌کند که از او باتجربه‌ترند. این سبک اثربخشی کمتری دارد.

سبک پیوندگرا

مشخصه‌ی رهبر پیوندگرا نگرش «مردم مقدم‌اند» است. این سبک به ویژه برای ایجاد هماهنگی در تیم با تقویت روحیه‌‌ی مفید است. اما تاکید استثنایی آن بر تعریف و تمجید ممکن است موجب شود که اقدامی برای بهبود عملکرد ضغیف به عمل نیاید. رهبران پیوندگرا همچنین به ندرت به راهنمایی می‌پردازند و این رویکرد کارکنان را در سردرگمی رها می‌کند.

سبک دمکرات

تاثیر این سبک بر جو سازمانی به آن میزان که تصور می‌کنید. زیاد نیست. رهبران دمکرات با دادن حق اظهار نظر در تصمیمات انعطاف‌پذیری و مسئولیت سازمانی به‌وجود می‌آورند. و به خلق ایده‌های تازه کمک می‌کنند. اما گاه این روش به بهای جلسات پایان ناپذیر و کارکنان سردرگمی تمام می‌شود که احساس می‌کنند رهبری ندارند.

سبک پیشتاز

رهبری که استانداردهای عملکرد بالا را تعیین می‌کند. و خود را الگوی کارکنانش قرار می‌دهد تاثیر بسیار مثبت برکارکنانی دارد که خود انگیخته و بسیار قابل‌اند. اما خواست سرآمد بودن از سوی این رهبر برای دیگر کارکنان طاقت فرساست و از گرایش او برای بدست گرفتن کارها بدشان می‌آید.

سبک مربی‌گری

این سبک بیشتر بر پیشرفت شخصی تاکید دارد تا وظایف بلاواسطه مرتبط با کار. این سبک هنگامی که کارکنان از نقاط ضعف خود مطلع باشند. و بخواهند اصلاح شوند کارآیی دارد. اما هنگامی که افراد مخالف تغییر شیوه‌های خود باشند، مفید نیست.

هر قدر رهبر به سبک‌های بیشتری مسلط باشد بهتر است. به ویژه توانایی مانوردادن میان سبک‌های اقتداگرا، پیوندگرا، دمکرات و مربی‌گری در صورت اقتضای شرایط بهترین جو سازمانی را به وجود می‌آورد و عملکرد کسب‌وکار را بهینه می‌کند.

شش سبک رهبری

هوش‌هیجانی

هوش‌هیجانی: توانایی مدیریت اثربخش خود و روابط خود.

شامل چهار قابلیت بنیادی است: خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت اجتماعی، هر قابلیت به نوبه‌ی خود از مجموعه‌ای از شایستگی‌ها تشکیل شده‌است.

در فهرست زیر قابلیت و ویژیگی‌های شخصیتی متناظر آن‌ها را برایتان آوردهایم:

خودآگاهی:
 • خودآگاهی هیجانی: توانایی شناخت و درک احساسات خود و نیز تشخیص تاثیر آن‌ها بر عملکرد کاری، روابط و نظایر آن.
 • خودارزیابی دقیق: ارزیابی واقع گرایانه‌ی نقاط قوت و محدودیت‌های خود.
 • اعتماد به نفس: احساس نیرومند و مثبت ارزشمند بودن.
خود مدیریتی:
 • خود کنترلی: توانایی تحت کنترل داشتن احساسات و هوس‌های مخل.
 • قابل اعتماد بودن: نشان دادن پیوسته‌ی صداقت و درستی.
 • وظیفه‌شناسی: توانایی مدیریت خود و مسئولیت‌های خود.
 • انطباق‌پذیری: مهارت تطبیق خود با شرایط متحول و غلبه‌بر موانع.
 • توفیق‌گرایی: محرک دستیابی به یک استاندارد درونی سرآمد.
 • ابتکار: آمادگی برای استفاده از فرصت‌ها
آگاهی اجتماعی:
 • همدلی: مهارت فهم احساسات دیگران، درک نظریات آن‌ها و توجه فعالانه به نگرانی‌های آن‌ها.
 • آگاهی سازمانی: توانایی درک جریان‌های زندگی سازمانی، ایجاد شبکه‌های تصمیم و عبور کردن از دام کردن از دام سیاست بازی‌ها.
 • فرصت‌گرایی: توانایی تشخیص نیازهای مشتریان برآورده کردن آن‌ها.
مهارت اجتماعی:
 • رهبری بابصیرت: توانایی مسئولیت پذیرفتن و الهام بخشیدن به دیگران با ترسیم یک چشم اندازگیرا.
 • اعمال نفوذ: توانایی به کار گرفتن طیف گسترده‌ای از تاکنیک‌های اقناع کننده.
 • توسعه‌ی دیگران: گرایش به تقویت توانایی‌های اقناع کننده.
 • ارتباطات: مهارت گوش دادن و ارسال پیام‌های روشن، متقاعد کننده و هماهنگ.
 • کاتالیزر تغییر: مهارت به کار گرفتن ایده‌های تازه و رهبری افراد در یک جهت جدید.
 • مدیریت اختلافات: توانایی جلوگیری از بالا گرفتن اختلافات و سازمان دادن حل و فصل آن‌ها.
 • ایجاد پیوند: مهارت در ایجاد و حفط شبکه‌ای از روابط.
 • کار تیمی و همکاری: مهارت در تقویت همکاری و ایجاد تیم.

بیشتر علم، کمتر هنر

رهبری نیز نظیر والد بودن جزو علوم دقیقه نیست. اما نباید خیلی هم به آن جنبه‌ی رازآلود داد. در سال‌های اخیر، تحقیقات به والدین کمک کرده‌اند. اجزا ژنتیک، روان‌شناختی و رفتاری را که بر «عملکر شغلی» آن‌ها تاثیر می‌گذارند بشناسند. تحقیقات جدید ما نیز به رهبران کمک کرده‌اند تصویر روشن‌تری از آنچه برای رهبری اثربخش لازم است در مقابل چشم داشته‌باشند. و شاید با اهمیتی برابر، رهبران اکنون می‌توانند عینا ببینند که رهبری اثربخش را چگونه می‌توان عملی کرد.

محیط کسب‌وکار به طور مدوام در حال تغییر است و رهبر پاسخ متناسبی به آن بدهد. مدیران باید نظیر یک بازیکن حرفه‌ای، ساعت به ساعت، روزبه‌روز و هفته به هفته، با استفاده از سبک مناسب در صرفا زمان مناسب و با تمهید مناسب، سبک‌های رهبری خود را بازی کنند. فایده‌ی این کار در نتایج مشاهده می‌شود.

دوره ی 70 روزه ی پانیکار به شما کمک می‌کند؛ تا مهارت تیم‌سازی را به خوبی فرا بگیرید.

آزمون های شخصیت

آزمون MBTI

آزمون نئو NEO

آزمون انیاگرام ENNEAGRAM